Nytt kattestativ

Ettersom det gamle kattestativet var begynt å bli utslitt på kloredelene, begynte jakten på nytt stativ

Etter passe tid med leiting, synsing og måling, landa me på eit begge likte og lommeboka godtok.

Og i kveld, eller fleire dager venting, ankom endelig staivet. Raskt ned med det gamle og nytt kunne bygges. Og begge kattene var raskt på plass for å godkjenne nytt byggverk. Me velger å tru det blei godkjent ?