Gjerdeprosjekt

Me har lenge snakka om at øverste plenen er litt usikker uten gjerde og bare med lave buksbom ein del av veiem rundt muren. Og siden Lasse hadde ferie mens eg jobba i år, så satte han i gang.

Og da blei både solid og fint, så nå sleppe me å vera bekymra for at kløna meg skal detta uttafor.